Produkty a služby

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) ako orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) vykonáva medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum v súlade s PCT, Vykonávacím predpisom k PCT, Administratívnymi pokynmi PCT a ustanoveniami dohody s WIPO.

Okrem toho VPI vykonáva doplnkové medzinárodné rešerše (SIS).