Dokumenty a formuláre

Refundácia rešeršného poplatku

Ak VPI využije výsledky skoršej rešerše, vykonanej niektorým z národných úradov zmluvných štátov PCT, prípadne skoršej medzinárodnej rešeršnej správy či rešeršnej správy medzinárodného typu, prihlasovateľovi vráti 40 %             z rešeršného poplatku.

Žiadame preto prihlasovateľov, aby uviedli v žiadosti (formulár PCT/RO/101), že takáto skoršia rešerš existuje a že sa od ISA/VPI požaduje, aby zohľadnil výsledok tejto skoršej rešerše (označením Box No. VII, položka 1.1), a podľa okolností prípadu 

 • buď vybrali niektorý z prípadov uvedených v Box No. VII, položka 1.2:
  • začiarknutím prvého a druhého políčka položky 1.2 (ak VPI má k dispozícii kópiu výsledkov skoršej rešerše) alebo
  • začiarknutím siedmeho políčka položky 1.2 (ak VPI nemá k dispozícii kópiu výsledkov skoršej rešerše a preto je nutné, aby prihlasovateľ požiadal prijímací úrad o zaslanie kópie výsledkov skoršej rešerše VPI),
 • alebo poskytli skoršiu rešeršnú správu, ak ju VPI alebo prijímací úrad nemajú k dispozícii.

 

O oprávnenosti vrátenia rešeršného poplatku rozhodne VPI po ukončení rešerše. Prihlasovateľovi sa oznámi kladné rozhodnutie po vydaní rešeršnej správy prostredníctvom formulára PCT/ISA/213 a súčasne sa mu zašle aj formulár na refundáciu rešeršného poplatku (pdf, 136 kB). Prosíme prihlasovateľov, aby VPI zaslali vyplnený formulár na refundáciu rešeršného poplatku so svojimi bankovými údajmi a adresovali ho sekretariátu VPI prostredníctvom ktoréhokoľvek z uvedených spôsobov podania: 

 • v papierovej forme na adresu:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.

H-1081 Budapest

Hungary

 • elektronicky ako kópiu podpísaného formulára
  • buď cez ePCT, alebo 
  • e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Právne predpisy

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Zásady ochrany osobných údajov (pdf, 422 kB)