Dokumenty a formuláre

Refundácia rešeršného poplatku

Ak VPI využije výsledky skoršej rešerše, vykonanej niektorým z národných úradov zmluvných štátov PCT, prípadne skoršej medzinárodnej rešeršnej správy či rešeršnej správy medzinárodného typu, prihlasovateľovi vráti 40 %             z rešeršného poplatku.

Žiadame preto prihlasovateľov, aby

  • uviedli v podanej žiadosti (formulár PCT/RO/101), že skoršia rešerš existuje, 
  • požiadali v podanej žiadosti, aby VPI zohľadnil výsledok skoršej rešerše (začiarknutím políčka č. VII. 1.1) a
  • poskytli skoršiu rešeršnú správu, ak ju VPI alebo prijímací úrad nemajú k dispozícii.

O oprávnenosti vrátenia rešeršného poplatku rozhodne VPI po ukončení rešerše. Prihlasovateľovi sa oznámi kladné rozhodnutie po vydaní rešeršnej správy prostredníctvom formulára PCT/ISA/213 a súčasne sa mu zašle aj formulár na refundáciu rešeršného poplatku (pdf, 136 kB). Prosíme prihlasovateľov, aby VPI zaslali vyplnený formulár na refundáciu rešeršného poplatku so svojimi bankovými údajmi a adresovali ho sekretariátu VPI prostredníctvom ktoréhokoľvek z uvedených spôsobov podania: 

  • v papierovej forme na adresu:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.

H-1081 Budapest

Hungary

  • elektronicky ako kópiu podpísaného formulára
    • buď cez ePCT, alebo 
    • e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
  • v papierovej forme faxom na číslo +36 1 799 0188. Upozorňujeme, že ak prihlasovateľ pošle formulár          na refundáciu rešeršného poplatku faxom, musí ho zaslať do 14 dní na uvedenú adresu aj v papierovej forme.  

Právne predpisy

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Zásady ochrany osobných údajov (pdf, 422 kB)