Dokumenty a formuláre

Právne predpisy

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Zásady ochrany osobných údajov (pdf, 422 kB)

 

Refundácia rešeršného poplatku

Ak VPI využije výsledky skoršej rešerše, vykonanej niektorým z národných úradov zmluvných štátov PCT, prípadne skoršej medzinárodnej rešeršnej správy či rešeršnej správy medzinárodného typu, vráti 40 % z rešeršného poplatku.

V takom prípade musia prihlasovatelia vykonať nasledujúce kroky:

  • uviesť na žiadosť (formulár PCT/RO/101), že skoršia rešerš existuje a
  • poskytnúť dokladajúcu správu, ak už nie je k dispozícii VPI alebo prijímaciemu úradu.

VPI pri ukončení rešerše rozhodne o oprávnenosti vrátenia 40 % z rešeršného poplatku. Kladné rozhodnutie oznámi prihlasovateľom pri vydaní rešeršnej správy prostredníctvom vydania formulára PCT/ISA/213 a súčasne prihlasovateľom zašle aj formulár na refundáciu rešeršného poplatku (pdf, 136 kB), v ktorom prihlasovateľov žiada uviesť svoje bankové údaje a zaslať vyplnený formulár na refundáciu rešeršného poplatku na adresu sekretariátu VPI:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.

H-1081 BudapestHungary