Dokumenty a formuláre

Právne predpisy

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Zásady ochrany osobných údajov (pdf, 422 kB)

 

Refundácia rešeršného poplatku

V prípade ak VPI využije výsledky skoršej rešerše vykonanej niektorým z národných úradov zmluvných štátov PCT alebo skoršej medzinárodnej rešeršnej správy alebo rešerše medzinárodného typu, prihlasovateľovi sa vráti 40 % z rešeršného poplatku.

Prihlasovatelia sa zdvorilo žiadajú

  • aby v podanej žiadosti (formulár PCT/RO/101) vyznačili, že takáto skoršia rešerš existuje a
  • aby predložili túto skoršiu rešerš, v prípade že nie je ľahko dostupná VPI alebo prijímaciemu úradu.

O možnosti vrátenia 40 % z rešeršného poplatku rozhodne VPI pri ukončení rešerše. Kladné rozhodnutie je oznámené prihlasovateľom po vydaní rešeršnej správy prostredníctvom vydania formulára PCT/ISA/213. Spolu s formulárom PCT/ISA/213 je prihlasovateľovi zaslaný aj Formulár na vrátenie časti poplatku za rešerš (pdf, 136 kB). Prihlasovatelia sa zdvorilo žiadajú, aby prostredníctvom vyplneného Formulára na vrátenie časti poplatku za rešerš zaslaného na adresu sekretariátu VPI informovali VPI o spôsobe refundácie, ktorý uprednostňujú (bankovým prevodom alebo poštovým doručením).

Adresa sekretariátu VPI:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.
H-1081 Budapest
Hungary