PCT

Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) pomáha prihlasovateľom získať medzinárodnú patentovú ochranu na vynálezy, patentovým úradom pri rozhodovaní o udelení patentovej ochrany a uľahčuje prístup verejnosti k množstvu technických informácií, ktoré sa týkajú týchto vynálezov.