Pravidlá a Vykonávací predpis k PCT

Zmluva o patentovej spolupráci (PCT), Vykonávací predpis k PCT a Administratívne pokyny PCT sú dostupné na webovom sídle WIPO.

Príručka PCT pre prihlasovateľov

Príručka PCT pre prihlasovateľov poskytuje detailné informácie o konaní podľa PCT.

Zväzok I obsahuje informácie o konaní v medzinárodnej fáze doplnené niekoľkými prílohami, v ktorých sú uvedené detailné informácie o príslušných zmluvných štátoch a úradoch.

Zväzok II Príručky pre prihlasovateľov PCT obsahuje všeobecné informácie o národnej (alebo regionálnej) fáze konania, ďalej kapitoly, ktoré sa týkajú špecifických informácií vo vzťahu ku konaniu po vstupe do národnej (regionálnej) fázy, a národnú (regionálnu) legislatívu zmluvných štátov PCT.

Príručka PCT pre prihlasovateľov

Smernice PCT pre vykonávanie medzinárodnej rešerše a medzinárodného prieskumu

Smernice stanovujú rámec, ktorý sa má dodržať v priebehu vykonávania medzinárodnej rešerše a medzinárodného predbežného prieskumu.

Smernice nemajú záväznú povahu právneho textu, prihlasovatelia však môžu očakávať, že orgány pre medzinárodnú rešerš (ISA) vo všeobecnosti konajú v súlade so smernicami.

Smernice PCT pre vykonávanie medzinárodnej rešerše a medzinárodného prieskumu