Poplatky

Poplatky za podanie medzinárodnej prihlášky

Poplatky za podanie medzinárodnej prihlášky (Hlava I PCT) vyberá prijímací úrad národného úradu VPI.

Poplatky za medzinárodnú rešerš

Poplatky za medzinárodnú rešerš (Hlava I PCT) vyberá prijímací úrad národného úradu.

Detaily platieb sú zverejnené na:

Poplatky za medzinárodný predbežný prieskum

Poplatky za medzinárodný predbežný prieskum (Hlava II PCT) vyberá priamo VPI ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA).

Detaily platieb sú zverejnené na webovom sídle.

Sadzobník poplatkov

Viac informácií, ktoré sa týkajú poplatkov PCT, nájdete na webovom sídle WIPO.