Lehoty pre vstup do určených/zvolených úradov

Detailné informácie o lehotách pre vstup do národnej, alebo regionálnej fázy prostredníctvom PCT sú dostupné na webovom sídle WIPO.