Slovenská pobočka

Slovenská republika tak ako Česká republika je nástupníckym štátom bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorá pristúpila k Zmluve o patentovej spolupráci (PCT) v roku 1991. Slovenská republika sa stala zmluvným štátom PCT dňa 1. januára 1993 a od tohto dátumu Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) plní svoje úlohy v rámci systému PCT ako prijímací úrad, úrad zvolený a určený (DO/EO).