Sekretariát VPI

Sekretariát VPI vedený riaditeľom je zodpovedný za organizáciu,  každodennú riadiacu činnosť a za administratívnu podporu činnosti VPI. Sekretariát a riaditeľ zabezpečujú styky s tretími stranami vrátane Medzinárodného úradu WIPO, národných úradov, ktoré konajú ako prijímacie úrady, prípadne s inými medzinárodnými partnermi a používateľmi patentových služieb VPI.