Archív aktualit

Konferencia pri príležitosti 5. výročia Vyšehradského patentového inštitútu 

7. júla 2021

Poslaním Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) je pomáhať inovatívnym podnikom, univerzitám, výskumným inštitúciám a vynálezcom v regióne strednej a východnej Európy získať patentovú ochranu v zahraničí, a tak bezpečne vstúpiť na medzinárodný trh.

VPI pri príležitosti 5. výročia fungovania s cieľom zvýšiť povedomie aktérov inovačného ekosystému v našom regióne o Zmluve o patentovej spolupráci (PCT) usporiadal online konferenciu s podporou Ministerstva pre inovácie a technológie Maďarska a Národným úradom pre výskum, vývoj a inovácie v Maďarsku.

 

Viac informácií získate kliknutím sem (pdf, 416 kB).


Vítame našich srbských používateľov – memorandum o porozumení medzi Úradom pre duševné vlastníctvo Srbskej republiky a Vyšehradským patentovým inštitútom

Po podpísaní memoranda o porozumení (MoU) medzi Úradom duševného vlastníctva Srbskej republiky (IPOSR) a Vyšehradským patentovým inštitútom (VPI) bol následne v júli 2020 o tom informovaný aj Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

V memorande o porozumení Úrad duševného vlastníctva Srbskej republiky vyhlasuje, že VPI je kvalifikovaným orgánom pre medzinárodnú rešerš (ISA) a  orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) pre medzinárodné prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) srbskými štátnymi príslušníkmi a srbskými používateľmi.

Pre VPI je veľkou cťou deklarovanie pôsobenia ISA a IPEA pre srbských používateľov. Signatári memoranda o porozumení veria, že táto nová možnosť, ktorá je ponúknutá srbským používateľom, môže prispieť k rozvoju priemyslu založeného na znalostiach a inováciách a mohla by mať pozitívny vplyv na zapojenie sa výskumných inštitúcií a univerzít do inovačného ekosystému v regióne. MoU okrem toho otvára novú oblasť spolupráce, ktorá posilňuje už existujúcu sieť a dobré vzťahy medzi úradmi duševného vlastníctva nášho regiónu.

Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť 1. septembra 2020. Od tohto dátumu si môžu srbskí používatelia zvoliť pre svoje medzinárodné prihlášky podané v rámci PCT Vyšehradský patentový inštitút ako orgán pre medzinárodnú rešerš a  orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

Tešíme sa na prijímanie medzinárodných patentových prihlášok od našich srbských používateľov!


POZVÁNKA

Vyšehradský patentový inštitút  

pri príležitosti 5. výročia svojej činnosti 

organizuje online 7. júla 2021 odbornú konferenciu!

Pozvaní rečníci budú z ekonomického a akademického prostredia. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor na konverzáciu o PCT systéme a takisto zdieľať príklady dobrej praxe. Účastníci online konferencie získajú neoceniteľný prehľad o medzinárodnom procese prihlasovania patentov prostredníctvom PCT systému a získajú užitočné rady o úspešných patentových stratégiách. 

Viac informácií: https://www.vpi.int/index.php/sk/vpi5-konferencie