VPI

Konferencia pri príležitosti 5. výročia Vyšehradského patentového inštitútu 

7. júla 2021

Poslaním Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) je pomáhať inovatívnym podnikom, univerzitám, výskumným inštitúciám a vynálezcom v regióne strednej a východnej Európy získať patentovú ochranu v zahraničí, a tak bezpečne vstúpiť na medzinárodný trh.

VPI pri príležitosti 5. výročia fungovania s cieľom zvýšiť povedomie aktérov inovačného ekosystému v našom regióne o Zmluve o patentovej spolupráci (PCT) usporiadal online konferenciu s podporou Ministerstva pre inovácie a technológie Maďarska a Národným úradom pre výskum, vývoj a inovácie v Maďarsku.

Viac informácií získate kliknutím sem (pdf, 416 kB).


Oneskorenia v dôsledku pandémie COVID-19

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) prijíma postoj k súčasnej situácii týkajúcej sa pandémie COVID-19, vydaný medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
V súlade s odporúčaniami WIPO považuje VPI pandémiu za „prírodnú katastrofu“, a preto bude vybavovať žiadosti podľa pravidla 82quater.1 Vykonávacieho predpisu k PCT o odpustenie zmeškania lehoty v prospech žiadateľov. Prihlasovatelia nie sú povinní k svojim žiadostiach predložiť ďalšie dôkazy o narušeniach spôsobených pandémiou.

Budapešť 23. apríla 2020