VPI

DÔLEŽITÁ INFROMÁCIA

Číslo bankového účtu Vyšehradského patentového inštitútu sa od 17. januára 2022 zmenilo.

Všetky platby v budúcnosti je potrebné uhrádzať na nové číslo bankového účtu:

Meno majiteľa účtu: Visegrad Patent Institute

Banka: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118.

IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000

SWIFT Code: UBRTHUHB

Prosíme Vás, aby ste si si tieto údaje aktualizovali a uistili sa, že Vaše budúce príkazy na platbu sú správne.Konferencia pri príležitosti 5. výročia Vyšehradského patentového inštitútu 

7. júla 2021

Poslaním Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) je pomáhať inovatívnym podnikom, univerzitám, výskumným inštitúciám a vynálezcom v regióne strednej a východnej Európy získať patentovú ochranu v zahraničí, a tak bezpečne vstúpiť na medzinárodný trh.

VPI pri príležitosti 5. výročia fungovania s cieľom zvýšiť povedomie aktérov inovačného ekosystému v našom regióne o Zmluve o patentovej spolupráci (PCT) usporiadal online konferenciu s podporou Ministerstva pre inovácie a technológie Maďarska a Národným úradom pre výskum, vývoj a inovácie v Maďarsku.

Viac informácií získate kliknutím sem (pdf, 416 kB).


Oneskorenia v dôsledku pandémie COVID-19

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) prijíma postoj k súčasnej situácii týkajúcej sa pandémie COVID-19, vydaný medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
V súlade s odporúčaniami WIPO považuje VPI pandémiu za „prírodnú katastrofu“, a preto bude vybavovať žiadosti podľa pravidla 82quater.1 Vykonávacieho predpisu k PCT o odpustenie zmeškania lehoty v prospech žiadateľov. Prihlasovatelia nie sú povinní k svojim žiadostiach predložiť ďalšie dôkazy o narušeniach spôsobených pandémiou.

Budapešť 23. apríla 2020