Dokumenty i formularze

Zwrot opłaty za poszukiwanie

Jeżeli WIP może wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez dowolny urząd krajowy Umawiających się Państw lub może wykorzystać wcześniejsze sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania lub poszukiwania typu międzynarodowego, wówczas zgłaszającym przysługuje zwrot 40% wysokości opłaty za poszukiwanie.

Zgłaszający powinni:

  • wskazać we wniosku zgłoszenia (formularz PCT/RO/101) istnienie takiego wcześniejszego poszukiwania,
  • zwrócić się we wniosku zgłoszenia do WIP o uwzględnienie wyników wcześniejszego poszukiwania (poprzez zaznaczenie kratki nr VII. 1.1) oraz
  • dostarczyć sprawozdanie z wcześniejszego poszukiwania, jeżeli nie jest ono dostępne dla WIP lub Urzędu Przyjmującego.

WIP podejmuje decyzję dotyczącą przyznania 40% zwrotu opłaty za poszukiwanie w momencie ukończenia poszukiwania. Pozytywna decyzja przekazywana jest zgłaszającym na formularzu PCT/ISA/213 wraz ze Sprawozdaniem z Poszukiwania. Równocześnie, wraz z formularzem PCT/ISA/213 zgłaszający otrzymują do wypełnienia formularz Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie (Search Fee Refund Form, pdf, 136 kB). Zgłaszający powinni podać swoje dane bankowe niezbędne do wykonania przelewu na wypełnionym formularzu Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie, przesłanym na adres Sekretariatu WIP w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • w formie papierowej pocztą na adres: 

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.

H-1081 Budapest

Hungary

  • w formie elektronicznej, opatrzonym podpisem
    • poprzez system ePCT lub
    • mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w formie papierowej faksem (+36 1 799 0188); jeżeli jednak formularz Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie zostanie wysłany faksem, należy go także dostarczyć w formie papierowej do WPI na podany powyżej adres w terminie 14 dni. 

Wytyczne WIP

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym – wersja angielska (pdf, 523 kB)

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (pdf, 924 kB)

Polityka prywatności (pdf, 433 kB)