Dokumenty i formularze

Wytyczne WIP

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym – wersja angielska (pdf, 523 kB)

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (pdf, 924 kB)

Polityka prywatności (pdf, 433 kB)

 

Zwrot opłaty za poszukiwanie

Jeżeli WIP może wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez dowolny urząd krajowy Umawiających się Państw lub może wykorzystać wcześniejsze sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania lub poszukiwania typu międzynarodowego, wówczas zgłaszającym przysługuje zwrot 40% wysokości opłaty za poszukiwanie.

Zgłaszający powinni:

  • wskazać na wniosku zgłoszenia (formularz PCT/RO/101) istnienie takiego wcześniejszego poszukiwania oraz
  •  dostarczyć sprawozdanie z wcześniejszego poszukiwania, jeżeli nie jest ono dostępne dla WIP lub Urzędu Przyjmującego.

WIP podejmuje decyzję o tym, że zgłaszającym przysługuje 40% zwrotu opłaty za poszukiwanie w momencie ukończenia poszukiwania. Pozytywna decyzja przekazywana jest zgłaszającym na formularzu PCT/ISA/213 wraz ze Sprawozdaniem z Poszukiwania. Równocześnie, wraz z formularzem PCT/ISA/213, zgłaszający otrzymują do wypełnienia formularz Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie (pdf, 136 kB). Zgłaszający powinni podać swoje dane bankowe niezbędne do wykonania przelewu w wypełnionym Formularzu Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie, przesłanym na adres Sekretariatu WIP:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.

H-1081 Budapest

Hungary