Produkty i usługi

Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań i Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT) przeprowadza międzynarodowe poszukiwania i międzynarodowe badania wstępne zgodnie z przepisami PCT, jego Regulaminem i Instrukcjami Administracyjnymi oraz przepisami porozumienia zawartego pomiędzy WIP a WIPO.

Ponadto Wyszehradzki Instytut Patentowy przeprowadza dodatkowe poszukiwania międzynarodowe (supplementary international search).