PCT

Układ o współpracy patentowej (PCT) jest narzędziem wspierającym zgłaszających w ubieganiu się o międzynarodową ochronę patentową wynalazków, wspierającym urzędy patentowe w wydawaniu decyzji o udzielaniu patentów i ułatwiającym publiczny dostęp do szerokiego zakresu informacji technicznych dotyczących wynalazków.