Zasady i Regulamin PCT

Układ o współpracy patentowej, Regulamin PCT i Instrukcje Administracyjne PCT są dostępne na stronie WIPO poświęconej PCT.

Przewodnik Zgłaszającego w trybie PCT

Wytyczne są źródłem szczegółowych informacji na temat międzynarodowej procedury PCT.

Tom I zawiera informacje na temat fazy międzynarodowej, a w jego załącznikach przestawiono szczegółowe powiązane informacje na temat umawiających się państw i urzędów.

Tom II Przewodnika zawiera ogólne informacje dotyczące fazy krajowej międzynarodowej procedury PCT, w tym rozdziały poświęcone poszczególnym krajom zawierające szczegółowe informacje na temat wejścia w fazę krajową i przepisów obowiązujących w poszczególnych umawiających się państwach.

Przewodnik Zgłaszającego PCT

Wytyczne dotyczące międzynarodowych poszukiwań i badań PCT

Wytyczne wyznaczają ramy, według których należy postępować podczas międzynarodowego poszukiwania i międzynarodowego badania wstępnego.

Wytyczne te nie mają charakteru wiążącego dokumentu prawnego. Niemniej jednak zgłaszający mogą oczekiwać, że co do zasady Międzynarodowe Organy Poszukiwań (ISA), działa zgodnie z nimi.

Wytyczne dotyczące międzynarodowych poszukiwań i badań PCT