Termin wejścia w fazę krajową w urzędach wyznaczonych/wybranych

Szczegółowe informacje o terminach wejścia w fazę krajową/regionalną PCT dostępne są na stronie WIPO.

Szczegółowe informacje o patentach udzielonych na mocy PCT są dostępne na stronie WIPO.