Sposób dokonywania zgłoszeń

Kto może dokonać zgłoszenia?

Wyszehradzki Instytut Patentowy pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) w ramach systemu PCT na rzecz zgłaszających będących obywatelami Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Węgier lub mających stałe miejsce zamieszkania w tych państwach. Dwuliterowy kod Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego to XV.

Jak dokonać zgłoszenia międzynarodowego?

Wnioski należy składać w formie papierowej, wydruku komputerowego lub w formie elektronicznej, jeśli urząd przyjmujący dopuszcza taką możliwość. Formularze można pobrać w urzędach przyjmujących oraz na stronie WIPO. WIPO udostępnia także specjalny program do elektronicznego dokonywania zgłoszeń (e_PCT). Do dokonania zgłoszenia można również skorzystać z programu (eOLF) opracowanego przez Europejski Urząd Patentowy (możliwość ta dotyczy tylko polskiego oddziału WIP).

Wnioski należy wypełniać na formularzu lub w formie wydruku komputerowego. Można je pobrać w urzędach przyjmujących oraz na stronie WIPO.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z urzędami przyjmującymi lub odwiedzając stronę: www.wipo.int/pct-safe/en/faq.html

Gdzie dokonać zgłoszenia PCT?

Chcąc dokonać zgłoszenia międzynarodowego PCT zgłaszający muszą złożyć dokumenty za pośrednictwem urzędu krajowego (pełniącego funkcję urzędu przyjmującego) w kraju, którego są obywatelami lub w którym mają stałe miejsce zamieszkania bądź w Biurze Międzynarodowym jako urzędzie przyjmującym.

Wyszehradzki Instytut Patentowy pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych na rzecz obywateli państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, tj. Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Węgier, oraz osób mających w tych państwach stałe miejsce zamieszkania.

Wnioski do Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego działającego jako ISA należy składać w urzędzie Przyjmującym czyli w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej lub Węgierskim Urzędzie Własności Intelektualnej. Zgłaszający musi wskazać wybrany Organ w odpowiednim miejscu w polu nr VII w formularzu wniosku.   

Dwuliterowy kod Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego to XV.

Zgłaszający z Czech: 

Więcej informacji w języku czeskim można znaleźć na stronie Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej

Zgłaszający z Polski:

Więcej informacji w języku polskim można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłaszający ze Słowacji

Więcej informacji w języku słowackim można znaleźć na stronie Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej

Zgłaszający z Węgier:

Więcej informacji w języku węgierskim można znaleźć na stronie Węgierskiego Urzędu Własności Intelektualnej

IPEA:  Wnioski do Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego działającego jako IPEA należy składać bezpośrednio do Instytutu pod adres: Patrz informacje kontaktowe