Oddział słowacki

Republika Słowacka wraz z Republiką Czeską są państwami sukcesorami dawnej Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej, która przystąpiła do Układu o współpracy patentowej w 1991 r. Republika Słowacka jest stroną Układu od 1 stycznia 1993 r. i od tego czasu Urząd Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej (IPO SR) realizuje zadania w ramach systemu PCT jako urząd przyjmujący.