Oddział czeski

Urząd Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej (IPO CZ) jest centralnym organem administracji państwowej Republiki Czeskiej zajmującym się ochroną własności przemysłowej. Na czele Urzędu stoi Prezes powoływany przez rząd.

IPO CZ został założony w 1919 r. i pełni funkcję urzędu patentowego i urzędu ds. znaków towarowych. Była Czechosłowacja przystąpiła do Układu o współpracy patentowej 20 czerwca 1991 r. Republika Czeska na zasadach sukcesji w ramach prawa międzynarodowego kontynuuje członkostwo w systemie PCT od 1 stycznia 1993 r. IPO CZ działa jako urząd przyjmujący w ramach PCT na terytorium Republiki Czeskiej.