Sekretariat WIP

Sekretariat WIP, na którego czele stoi dyrektor, odpowiada za organizację bieżącej pracy Instytutu, zarządzanie nią i udzielanie wsparcia administracyjnego. Do zadań Sekretariatu i dyrektora należy także kontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Biurem Międzynarodowym WIPO, urzędami krajowymi pełniącymi funkcję urzędów przyjmujących oraz, w stosownych przypadkach, z innymi partnerami międzynarodowymi i użytkownikami korzystającymi z usług WIP z zakresu współpracy patentowej.