Archiwum aktualności


KONFERENCJA Z OKAZJI 5. ROCZNICY ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ WYSZEHRADZKI INSTYTUT PATENTOWY

7 LIPCA 2021 R.

 

Misją Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WPI) jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni, instytucji badawczych i indywidualnych wynalazców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w uzyskaniu ochrony patentowej za granicą i bezpiecznym wejściu na rynek międzynarodowy.

Z okazji 5. rocznicy rozpoczęcia działalności przez Wyszehradzki Instytut Patentowy oraz w celu podniesienia świadomości podmiotów ekosystemu innowacji na temat systemu PCT, Instytut zorganizował konferencję on-line przy wsparciu węgierskiego Ministerstwa Innowacji i Technologii oraz Krajowego Biura Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech.

Czytaj więcej (pdf, 416 kB)


Serdecznie witamy Użytkowników serbskich! Urząd Własności Intelektualnej Republiki Serbii i Wyszehradzki Instytut Patentowy (VPI) podpisały protokół ustaleń

Uprzejmie informujemy, że Urząd Własności Intelektualnej Republiki Serbii (IPOSR) i Wyszehradzki Instytut Patentowy (VPI) podpisały protokół ustaleń. W lipcu br. o fakcie tym zostało także należycie poinformowane Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

W protokole ustaleń IPOSR oświadcza, że Wyszehradzki Instytut Patentowy pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) w odniesieniu do zgłoszeń o udzielenie patentu w trybie międzynarodowym (PCT- Układ o współpracy międzynarodowej) na rzecz zgłaszających będących obywatelami Republiki Serbii lub mających stałe miejsce zamieszkania w Serbii (użytkowników serbskich).

Wyznaczenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jako ISA i IPEA dla użytkowników serbskich to dla nas wielki zaszczyt. Sygnatariusze protokołu ustaleń oczekują, że nowa możliwość, która otwiera się przed użytkownikami serbskimi, przyczyni się do rozwoju przemysłu intensywnie korzystającego z wiedzy i innowacji w Serbii, a także pozytywnie wpłynie na włączenie instytucji badawczych i uniwersytetów w ekosystem innowacji tego regionu. Ponadto protokół ustaleń tworzy nowy obszar współpracy, który może umocnić istniejące już więzy i dobre relacje między urzędami własności przemysłowej
i intelektualnej naszego regionu.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. Od tego dnia użytkownicy serbscy będą mogli wybrać Wyszehradzki Instytut Patentowy jako ISA i IPEA dla zgłoszenia wynalazku w procedurze PCT.

Czekamy zatem na międzynarodowe zgłoszenia patentowe wpływające od użytkowników serbskich!


ZAPROSZENIE

Z okazji 5. rocznicy działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego 

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w branżowej konferencji, 

która odbędzie się w formacie on-line 7 lipca 2021 r.

Program konferencji przewiduje przedstawienie studiów przypadku oraz dyskusje okrągłego stołu w kwestiach dotyczących systemu PCT. Wezmą w nich udział eksperci reprezentujący różne dziedziny gospodarki i środowiska akademickie, zatem wydarzenie to stanowi znakomitą okazję do poszerzenia wiedzy o międzynarodowej procedurze dokonywania zgłoszeń patentowych za pośrednictwem systemu PCT oraz uzyskania praktycznych wskazówek, przydatnych w opracowywaniu skutecznych strategii patentowych.

Więcej informacji: https://www.vpi.int/index.php/pl/vpi5-konferencja