Strona główna

Aktualności na stronie internetowej

Porozumienie w sprawie siedziby jednogłośnie ratyfikowane

21 czerwca 2022 r.

Mamy zaszczyt ogłosić, że węgierski parlament ratyfikował dziś jednogłośnie ustawę dotyczącą porozumienia w sprawie siedziby pomiędzy Węgrami a Wyszehradzkim Instytutem Patentowym.

Jesteśmy wdzięczni pani Ms Eszter Vitályos, wiceminister z Ministerstwa Kultury i Innowacji, która przedstawiła ustawę w węgierskim parlamencie, i wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do tego znaczącego osiągnięcia.

Więcej informacji

 

Ważna wiadomość

Ustawa dotycząca porozumienia w sprawie siedziby zawartego pomiędzy Węgrami a Wyszehradzkim Instytutem Patentowym została jednogłośnie ratyfikowana przez węgierski parlament. 


Porozumienie o Współpracy (MoU) zostało zawarte pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim i Wyszehradzkim Instytutem Patentowym 

W dniu 23 lutego b.r. w siedzibie WIP dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (MFW) - Petr Mareš i dyrektor Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) - Johanna Stadler podpisali Porozumienie o Współpracy (MoU).

Poprzez Porozumienie o Współpracy obie instytucje zamierzają zintensyfikować wspólne wysiłki w celu podnoszenia świadomości dotyczącej patentowania, a w szczególności międzynarodowego systemu patentowego. MFW i WIP planują zorganizować wymianę ekspertów i konsultacje, a także uruchomić nowe zachęty i granty, zwłaszcza dla wynalazców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.

WIP jest silnie zaangażowany we wspieranie ścisłej współpracy między obywatelami, a innowacyjnymi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi i szkołami wyższymi państw Grupy Wyszehradzkiej w celu ułatwienia wspólnego tworzenia i wykorzystywania wynalazków. Porozumienie o Współpracy zawarte z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim stanowi nieocenione narzędzie we wspieraniu tych wysiłków.


Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) z przyjemnością informuje, że w imieniu rządu Węgier, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Innowacji i Technologii pan Tibor Gulyás,  oraz w imieniu WPI dyrektor Johanna Stadler, podpisali projekt Porozumienia w sprawie Siedziby pomiędzy Węgrami i WIP. Porozumienie wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez węgierski parlament i będzie regulować istotne elementy funkcjonowania WIP na Węgrzech.

W imieniu Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) pragniemy wyrazić wdzięczność za ten znakomity gest wsparcia ze strony naszego kraju goszczącego, Węgier.


WAŻNA INFORMACJA

W dniu 17 stycznia 2022 r. uległ zmianie numer  rachunku bankowego Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Od tego dnia wszelkie opłaty należy wnosić na poniższy numer rachunku bankowego:

Nazwa właściciela rachunku: Visegrad Patent Institute

Bank: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118.

IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000

SWIFT Code: UBRTHUHB

Prosimy o uaktualnienie zapisanych danych i sprawdzanie, czy dane do przelewów są prawidłowe.


Usprawiedliwienie zwłoki w  dotrzymaniu terminówz powodu pandemii COVID-19

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) przyjmuje wykładnię dokonaną przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na temat obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Zgodnie z zaleceniami WIPO, Wyszehradzki Instytut Patentowy uznaje pandemię za „klęskę żywiołową”, i w związku z tym przychylnie rozpatrzy wnioski składane w celu usprawiedliwienia zwłoki w  dotrzymaniu terminu, zgodnie z Zasadą 82quater.1 Regulaminu wykonawczego do Układu o współpracy Patentowej (PCT). Zgłaszający nie są zobowiązani do przedstawiania w swoich wnioskach składanych zgodnie z Zasadą 82quater.1 dalszych dowodów wystąpienia zakłóceń spowodowanych pandemią.

Budapeszt, 23 kwietnia 2020 r.