Strona główna

KONFERENCJA Z OKAZJI 5. ROCZNICY ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ WYSZEHRADZKI INSTYTUT PATENTOWY

7 LIPCA 2021 R.

 

Misją Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WPI) jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni, instytucji badawczych i indywidualnych wynalazców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w uzyskaniu ochrony patentowej za granicą i bezpiecznym wejściu na rynek międzynarodowy.

Z okazji 5. rocznicy rozpoczęcia działalności przez Wyszehradzki Instytut Patentowy oraz w celu podniesienia świadomości podmiotów ekosystemu innowacji na temat systemu PCT, Instytut zorganizował konferencję on-line przy wsparciu węgierskiego Ministerstwa Innowacji i Technologii oraz Krajowego Biura Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech.

Czytaj więcej (pdf, 416 kB)


Usprawiedliwienie zwłoki w  dotrzymaniu terminówz powodu pandemii COVID-19

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) przyjmuje wykładnię dokonaną przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na temat obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Zgodnie z zaleceniami WIPO, Wyszehradzki Instytut Patentowy uznaje pandemię za „klęskę żywiołową”, i w związku z tym przychylnie rozpatrzy wnioski składane w celu usprawiedliwienia zwłoki w  dotrzymaniu terminu, zgodnie z Zasadą 82quater.1 Regulaminu wykonawczego do Układu o współpracy Patentowej (PCT). Zgłaszający nie są zobowiązani do przedstawiania w swoich wnioskach składanych zgodnie z Zasadą 82quater.1 dalszych dowodów wystąpienia zakłóceń spowodowanych pandemią.

Budapeszt, 23 kwietnia 2020 r.