Nemzetközi kutatás

A nemzetközi kutatást a nemzetközi kutatási szerv végzi az átvevő hivatalhoz benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentés tekintetében, hogy a bejelentésben igényelt találmány tárgyára vonatkozóan feltárja a technika állását.

A nemzetközi kutatás célja

A nemzetközi kutatás célja, hogy feltárja a technika állását, amely lényeges annak meghatározásához, hogy a találmány, amire a nemzetközi bejelentés vonatkozik, az egyes igénypontok tekintetében új-e illetve feltalálói tevékenységen alapul-e vagy sem. A fentiek alapján a nemzetközi kutatási szerv elkészíti a nemzetközi kutatási jelentést vagy nyilatkozik, hogy nemzetközi kutatási jelentést nem készít.

A nemzetközi kutatási jelentés elkészítésével egyidejűleg el kell készíteni az írásos véleményt is arról, hogy a bejelentett találmány újnak látszik-e, feltalálói tevékenységen alapul-e, iparilag alkalmazható-e és megfelel-e a Szerződés más, a nemzetközi szerv által ellenőrzött követelményeinek.

Az eljárás

Az eljárás első lépése a nemzetközi bejelentés benyújtása az átvevő hivatalnál. A bejelentőnek a bejelentésben fel kell tüntetnie, hogy melyik nemzetközi kutatási szervtől kéri a nemzetközi kutatás elvégzését. A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság bejelentői a Visegrádi Szabadalmi Intézet és az Európai Szabadalmi Hivatal közül választhatnak.

A nemzetközi kutatást az Útmutató a PCT szerinti nemzetközi kutatás és nemzetközi elővizsgálat elvégzéséhez című segédlet előírásaival összhangban végzik el.

A nemzetközi kutatási jelentés elkészítésének határideje

A Visegrádi Szabadalmi Intézet a nemzetközi bejelentés kutatási példányának beérkezésétől számított 3 hónapon belül, vagy a nemzetközi bejelentés elsőbbségi napjától számított 9 hónapon belül elkészíti a nemzetközi kutatási jelentést, attól függően, hogy melyik határidő jár le később, kivéve ha

  • a bejelentés egynél több találmányt tartalmaz (és a bejelentés nem tekinthető egységesnek)
  • elmulasztották az átvevő hivatal vagy a nemzetközi kutatási szerv által előírt határidőt (díjfizetés, fordítás, nyilvánvaló hibák kijavítása vagy szekvencialista ügyek, stb.)

Az írásos véleményt a PCT Végrehajtási Szabályzatának 43bis.1 szabálya szerint kiszámolt határidőn belül kell elkészíteni.

Díjak

A nemzetközi bejelentés benyújtásáért fizetendő PCT díjakat, azaz a továbbítási díjat, a nemzetközi bejelentési illetéket, a nemzetközi kutatási illetéket az egyes nemzeti szabadalmi hivatalok mint átvevő hivatalok javára kell befizetni.