Nemzetközi elővizsgálat

A nemzetközi elővizsgálat (amelyet gyakran neveznek II. fejezetnek) a nemzetközi szabadalmi bejelentés feldolgozásának választható része.

A nemzetközi elővizsgálat folyamata

Miután kézhez vette a nemzetközi kutatási szerv írásos véleményét, a bejelentő nemzetközi elővizsgálatot kérhet. Ez a találmány szabadalmazhatóságának második értékelése, amelyet a nemzetközi elővizsgálati szerv végez, általában a bejelentés egy módosított változata alapján (minden nemzetközi kutatási szerv egyben nemzetközi elővizsgálati szerv is). Az így elkészülő, szabadalmazhatóságról szóló nemzetközi elővizsgálati jelentés további segítséget nyújt a bejelentőnek ahhoz, hogy eldöntse, belépjen-e a nemzeti szakaszba.

A nemzetközi elővizsgálat célja nem az, hogy megadja a szabadalmat vagy elutasítsa a bejelentést, hanem hogy előzetes és jogilag kötelező erővel nem bíró véleményt formáljon arról, hogy az igényelt találmány újnak látszik-e, feltalálói tevékenységen alapul-e és iparilag alkalmazható-e.

A másodlagos célja az, hogy megállapítsa, vannak-e a nemzetközi bejelentésnek alaki vagy tartalmi hiányosságai, például az igénypontok, a leírás és a rajzok egyértelműsége tekintetében, illetve hogy az igénypontokat teljes mértékben alátámasztja-e a leírás.

A kérelem benyújtásának határideje

A bejelentőnek a hatáskörrel bíró nemzetközi elővizsgálati szervnél kell benyújtania a kérelmet a következő határidők közül a későbbi lejártát megelőzően:

  1. a PCT Végrehajtási Szabályzatának 43bis.1 szabálya szerint elkészített nemzetközi kutatási jelentésnek és az írásos véleménynek, vagy a PCT 17. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatnak a bejelentőhöz való továbbítási napját követő három hónap; vagy
  2. a nemzetközi bejelentés elsőbbségi napját követő 22 hónap.

A megfelelő díjakat, azaz a továbbítás és az elővizsgálat díját a kérelemnek a nemzetközi elővizsgálati szervhez történő benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Teljesítési határidők


A Visegrádi Szabadalmi Intézet a szabadalmazhatóságról szóló nemzetközi elővizsgálati jelentést ad ki az elsőbbség napjától számított 28 hónapon belül, kivéve ha

  • a kért iratokat (kérelem, módosítás, stb.) elkésetten nyújtották be;
  • elmulasztották a nemzetközi elővizsgálati szerv felhívásával kapcsolatos határidőket (késedelmes díjfizetés vagy díjfizetés elmulasztása, fordítás késedelmes benyújtása, nyilvánvaló hibák kijavítása, stb. tekintetében).

Díjak

A PCT II. fejezetéhez kötődő díjakat közvetlenül a nemzetközi elővizsgálati szerv javára kell befizetni. Lásd az érvényes illetéktáblázatot.