Kiegészítő nemzetközi kutatás

A kiegészítő nemzetközi kutatási szolgáltatás lehetőséget biztosít a bejelentő számára, hogy további kutatásokat kérjen más nemzetközi kutatási szervektől, mint amelyik a kiinduló PCT-kutatást elvégezte. Ezen szolgáltatás révén a bejelentő teljesebb áttekintést kaphat a technika állásáról a nemzetközi szakaszban azáltal, hogy lehetővé válik számára egy további kutatás megszerzése, amelyet a nemzetközi kutatási szerv a saját nyelvén végez el. A Visegrádi Szabadalmi Intézet az egyik olyan nemzetközi kutatási szerv, amely kiegészítő nemzetközi kutatást kínál.

A kutatás

A kiegészítő nemzetközi kutatás során a PCT minimumdokumentáción felül legalább a VSZI gyűjteményében lévő cseh, lengyel, magyar és szlovák nyelvű iratokat vizsgálni kell.

Az eljárás és a teljesítési határidők

A bejelentő a bejelentés (elsőbbség) napjától számított 19 hónapon belül bármikor kérheti kiegészítő nemzetközi kutatási jelentés elkészítését egy kiegészítő kutatásra megjelölt szervtől. A kiegészítő nemzetközi kutatást a benyújtott PCT-bejelentés alapján kell elvégezni.

  • A kiegészítő kutatásra megjelölt szerv legkésőbb az elsőbbség napjától számított 22 hónap leteltéig megkezdi a kiegészítő kutatást.
  • A kiegészítő nemzetközi kutatási jelentést az elsőbbség napjától számított 28 hónapon belül kell elkészíteni. A kiegészítő kutatási jelentést meg kell küldeni a PCT-bejelentőnek és a Nemzetközi Irodának.

Illetékek

A kiegészítő kutatási illetéket és a kiegészítő kutatás kezelési illetékét a kiegészítő kutatási kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell megfizetni a Nemzetközi Irodának [a PCT Végrehajtási Szabályzata 45bis.3 szabályának c) pontja szerint].

A kiegészítő nemzetközi kutatási kérelem benyújtása

A kiegészítő nemzetközi kutatási kérelmet a Nemzetközi Irodához (WIPO) kell benyújtani.