Visegrádi Szabadalmi Intézet

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) a négy visegrádi ország, a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság (V4 országok) a szabadalmi együttműködés körében kormányközi szervezetként hozta létre. A VSZI 2016. július 1-jén kezdte meg működését. 

A VSZI-t a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) előírásaira figyelemmel nemzetközi kutatási szervnek és nemzetközi elővizsgálati szervnek jelölték ki azzal a céllal, hogy számos fontos célt valósítson meg globális, európai, regionális és nemzeti szinten egyaránt.

A VSZI Közép- és Kelet-Európa nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerveként eljárva a PCT globális rendszerében egy eddig meglévő területi hiányt pótol, hiszen a Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) a Közép-európai és Balti Államok Csoportja volt az egyetlen regionális csoport, amely nem rendelkezett a PCT szerint működő nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervvel. Ennélfogva a VSZI arra hivatott, hogy oly módon segítse a PCT-rendszer fejlődését és hasznosságát, hogy további szakértő kapacitásokat bocsát rendelkezésre a már meglévők mellé egy olyan régióban, ahol eddig nem volt PCT-hatóság.

A VSZI felépítése követi az Északi Szabadalmi Intézet (Nordic Patent Institute) már létező, sikeres modelljét. Így a VSZI, mint kormányközi szervezet, irányítását az Igazgatótanács biztosítja, amely a Szerződő Államok képviselőiből áll, míg a VSZI titkársága, amelyet az igazgató vezet, felelősséggel tartozik a VSZI munkájának megszervezéséért, annak napi ügyviteléért és adminisztratív támogatásáért.

A VSZI titkársága


A VSZI titkársága, amelyet az igazgató vezet, felelősséggel tartozik a VSZI munkájának megszervezéséért, annak napi ügyviteléért és adminisztratív támogatásáért. A titkárság és az igazgató a VSZI kapcsolódási felületeként működik minden ügyfél és partner irányában, beleértve a WIPO Nemzetközi Irodáját, az átvevő hivatalként eljáró nemzeti hivatalokat és más nemzetközi partnereket, valamint a VSZI szabadalmi vonatkozású szolgáltatásainak használóit is.