A cseh kirendeltség

Az Iparjogvédelmi Hivatal (IPO CZ) a Cseh Köztársaság központi államigazgatási szerve. Az IPO CZ-t az elnök vezeti, akit a kormány nevez ki.

Az IPO CZ története 1919-re nyúlik vissza, amikor a Szabadalmi Hivatalt alapították. Az IPO CZ szabadalmi és védjegyhivatalként működik. Csehszlovákia 1991. június 20-án lett a PCT Szerződő Állama. A Cseh Köztársaság mint utódállam 1993. január 1-jétől folytatja a PCT alkalmazását a területén. Az IPO CZ mint átvevő hivatal teljesíti a PCT szerinti feladatokat a Cseh Köztársaságban.