Kifogásolási eljárás

Kifogást nyújthat be a bejelentő, ha nem ért egyet azzal a felszólítással, hogy pótilletéket fizessen a találmány egységének hiányáról hozott döntésnek megfelelően, amelyet a PCT nemzetközi szakaszában hoztak (a nemzetközi kutatási szerv által végzett nemzetközi kutatás során vagy a nemzetközi elővizsgálati szerv által végzett nemzetközi elővizsgálat során).

Kifogásolási Tanács

A kifogás megvizsgálásának hatásköre kizárólag a felülvizsgálati testületet, a Kifogásolási Tanácsot illeti meg a PCT Végrehajtási Szabályzata 40.2 szabályának c)–e) pontja, illetve 68.3 szabályának c)-e) pontja értelmében, kifogásolási illeték megfizetése ellenében.

A nemzetközi kutatási, illetve a nemzetközi elővizsgálati pótilleték megfizetése ellen benyújtott kifogásokról a Kifogásolási Tanács dönt.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet mint nemzetközi szerv Kifogásolási Tanácsa a Visegrádi Szabadalmi Intézet műszaki elbírálóiból álló testület, amelyet a kifogásolási vezető vezet.

Díj

Amikor a bejelentő kifogást nyújt be, kifogásolási illetéket kell fizetnie a Visegrádi Szabadalmi Intézet részére.

Benyújtás

A kifogást közvetlenül a Visegrádi Szabadalmi Intézet nemzeti kirendeltségéhez kell benyújtani.