Hírek

MEGHÍVÓ

A Visegrádi Szabadalmi Intézet

működése megkezdésének 5. évfordulója alkalmából

online szakmai konferenciát szervez

2021. július 7-én

A meghívott előadók a gazdasági és egyetemi élet különböző területeiről képviseltetik magukat, a PCT-vel kapcsolatos esettanulmányokat mutatnak be és folytatnak kerekasztal beszélgetéseket. Az online esemény résztvevői átfogó betekintést nyerhetnek a PCT rendszerén keresztül történő nemzetközi szabadalmi bejelentési folyamatba, és hasznos gyakorlati tanácsokat kaphatnak a sikeres szabadalmi stratégiákhoz.

Több információ: https://www.vpi.int/index.php/hu/vpi-konferencia


Határidők COVID-19 járvány miatti elmulasztásának igazolása

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos helyzetre a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája szerinti értelmezést alkalmazza.

A WIPO ajánlásaival összhangban, a VSZI a járványhelyzetet természeti katasztrófának tekinti, ezért a PCT Végrehajtási Szabályzat 82quarter.1 szabály szerinti, a határidők elmulasztásának igazolására vonatkozó kérelmeket kedvezően fogja elbírálni. A bejelentőknek nem szükséges a járványhelyzet miatti fennakadás további bizonyítékát megküldeni a 82quarter.1 szabály szerinti kérelmükben

Budapest, 2020. április 23.


Üdvözöljük szerbiai bejelentőinket! - Együttműködési Megállapodást kötött a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatala és a Visegrádi Szabadalmi Intézet

2020 júliusában Együttműködési Megállapodást (MoU) írtak alá a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatala (IPOSR) és a Visegradi Szabadalmi Intézet (VSZI) vezetői, továbbá a MoU tekintetében megtörtént a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodájának megfelelő értesítése is.

Az IPOSR ezzel felhatalmazta a VSZI-t, hogy illetékes Nemzetközi Kutatási Szervként (ISA), valamint Nemzetközi Elővizsgálati Szervként (IPEA) eljárjon a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján szerb állampolgárok vagy Szerbiában lakóhellyel rendelkező személyek (szerbiai bejelentők) által benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentések tekintetében.

A VSZI számára nagy megtiszteltetés, hogy ISA-ként és IPEA-ként igénybe vehetik szolgáltatásait a szerbiai bejelentők. A MoU aláírói várakozásai szerint ez a szerbiai bejelentők számára kínált új lehetőség hozzájárulhat a tudás- és innovációintenzív iparágak fejlődéséhez Szerbiában, és pozitív hatással lehet a kutatóintézetek és az egyetemek fokozottabb bevonására a régió innovációs ökoszisztémájába. Ezenkívül a MoU olyan új együttműködési területet nyit meg, amely tovább erősíti a régiók iparjogvédelmi és szellemitulajdon-védelmi hivatalai közötti már meglévő együttműködést és jó kapcsolatokat.

A MoU 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. Ettől az időponttól kezdve van lehetőségük a szerbiai felhasználóknak arra, hogy a PCT keretében tett nemzetközi szabadalmi bejelentéseik tekintetében a VSZI-t vegyék igénybe ISA, illetve IPEA-ként.

Örömmel várjuk a szerbiai bejelentőink nemzetközi szabadalmi bejelentéseit!


Visegrádi Szabadalmi Intézet

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) a négy visegrádi ország, a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság (V4 országok) a szabadalmi együttműködés körében kormányközi szervezetként hozta létre. A VSZI 2016. július 1-jén kezdte meg működését. 

A VSZI-t a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) előírásaira figyelemmel nemzetközi kutatási szervnek és nemzetközi elővizsgálati szervnek jelölték ki azzal a céllal, hogy számos fontos célt valósítson meg globális, európai, regionális és nemzeti szinten egyaránt.

A VSZI Közép- és Kelet-Európa nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerveként eljárva a PCT globális rendszerében egy eddig meglévő területi hiányt pótol, hiszen a Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) a Közép-európai és Balti Államok Csoportja volt az egyetlen regionális csoport, amely nem rendelkezett a PCT szerint működő nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervvel. Ennélfogva a VSZI arra hivatott, hogy oly módon segítse a PCT-rendszer fejlődését és hasznosságát, hogy további szakértő kapacitásokat bocsát rendelkezésre a már meglévők mellé egy olyan régióban, ahol eddig nem volt PCT-hatóság.

A VSZI felépítése követi az Északi Szabadalmi Intézet (Nordic Patent Institute) már létező, sikeres modelljét. Így a VSZI, mint kormányközi szervezet, irányítását az Igazgatótanács biztosítja, amely a Szerződő Államok képviselőiből áll, míg a VSZI titkársága, amelyet az igazgató vezet, felelősséggel tartozik a VSZI munkájának megszervezéséért, annak napi ügyviteléért és adminisztratív támogatásáért.