Sazebník poplatků

Částky platné k 1.4.2018

Poplatek  Částka (v EUR)
Poplatek za rešerši
PCT pravidlo 16.1(a)
1775
Poplatek za doplňkovou mezinárodní rešerši
PCT pravidlo 40.2 (a)
1775
Vrácení poplatku za rešerši
Pokud lze použít výsledky dřívější rešerše provedené některým z národních úřadů smluvních států
Pokud lze použít dřívější zprávu o mezinárodní rešerši nebo zprávu o rešerši mezinárodního typu

40%

40%
Poplatek za pozdní předložení výpisu sekvencí
PCT pravidla 13ter.1(c), 13ter.2
230
Poplatek za stížnost týkající se dodatečného poplatku za mezinárodní rešerši
PCT pravidla 40.2(e), 68.3(e)
875
Poplatek za doplňkovou mezinárodní rešerši
PCT pravidlo 45bis.3(a)
– pouze za rešerši v národních dokumentech v češtině, maďarštině, polštině a slovenštině
[2059 CHF1]

[629 CHF1]
Poplatek za přezkoumání týkající se doplňkové mezinárodní rešerše
PCT pravidlo 45bis.6(c)
875
Jednací poplatek za doplňkovou rešerši
PCT pravidlo 45bis.2
[200 CHF2]
Poplatek za pozdní platbu týkající se doplňkové mezinárodní rešerše
PCT pravidlo 45bis.4(c)
50% z poplatku za doplňkovou rešerši
Náklady na obstarání kopií
PCT pravidlo 44.3(b)
za 1 stránku
0.80
Poplatek za předběžný průzkum
PCT pravidlo 58.1(b)
900
Poplatek za pozdní platbu
PCT pravidlo 58bis.2
50% z neuhrazených poplatků
avšak maximálně 330
Jednací poplatek
PCT pravidlo 57.1
175
Poplatek za pozdní předložení výpisu sekvencí
PCT pravidla 13ter.1(c) 13ter.2
230
Poplatek za stížnost
PCT pravidla 40.2(e) and 68.3(e)
875
Dodatečný poplatek za mezinárodní předběžný průzkum [Pravidlo 68.3(a)] 900
Náklady za obstarání kopií dokumentů citovaných během mezinárodního předběžného průzkumu
 PCT pravidla, 71.2(b) and 94.2,
za 1 stránku
0.80

1,2 Poplatek splatný ve švýcarských francích ve prospěch Mezinárodního úřadu WIPO