Doplňková mezinárodní rešerše

Služba v podobě doplňkové mezinárodní rešerše umožňuje přihlašovateli požádat o dodatečné rešerše provedené jinými orgány pro mezinárodní rešerši, než byl orgán, který provedl původní rešerši v rámci PCT. Tato služba nabízí přihlašovateli možnost získat ucelenější představu o stavu techniky v mezinárodní fázi tím, že mu umožňuje provedení dodatečné rešerše v jazyce specializace daného orgánu pro mezinárodní rešerši. Visegrádský patentový institut je jedním z orgánů pro mezinárodní rešerši, které doplňkové mezinárodní rešerše nabízejí.

Rešerše

Doplňková mezinárodní rešerše se zaměří kromě minimální dokumentace PCT alespoň na dokumenty v češtině, maďarštině, polštině a slovenštině, jež se nacházejí ve sbírce VPI.

Postup a lhůta pro vyhotovení

Přihlašovatel může do 19 měsíců od data podání (priority) požádat o zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši provedené orgánem pro doplňkovou mezinárodní rešerši. Doplňková mezinárodní rešerše se provádí ohledně přihlášky podle PCT tak, jak byla podána.

  • Orgán pro doplňkovou rešerši zahájí doplňkovou rešerši nejpozději po uplynutí 22 měsíců od data priority.
  • Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši musí být vypracována do 28 měsíců od data priority. Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši je zaslána přihlašovateli podle PCT a Mezinárodnímu úřadu.

Poplatky

Poplatek za doplňkovou rešerši a jednací poplatek za doplňkovou rešerši bude uhrazen ve prospěch Mezinárodního úřadu do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti o doplňkovou rešerši (pravidlo 45bis.3(c) PCT).

Podání

Žádost o doplňkovou mezinárodní rešerši se podává u Mezinárodního úřadu (WIPO).