Produkty a služby

Visegrádský patentový institut ve své funkci orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum v souladu s PCT, jejím Prováděcím předpisem a Administrativní směrnicí a s ustanoveními dohody s WIPO.

Visegrádský patentový institut kromě toho provádí doplňkové mezinárodní rešerše.