Způsoby podání

Kdo může podat přihlášku?
Visegrádský patentový institut byl ustanoven jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle PCT pro přihlašovatele, kteří jsou občany České republiky, Maďarska, Polské republiky či Slovenské republiky nebo mají v těchto zemích pobyt . Dvoupísmenný kód pro využití Visegrádského patentového institutu je XV.

Jak podat přihlášku PCT?

Žádost je třeba podat v tištěné formě nebo ji lze předložit jako počítačový výtisk, ledaže přijímací úřad akceptuje podání v elektronické formě. Formuláře jsou k dispozici v přijímacích úřadech nebo na webu WIPO. WIPO rovněž nabízí speciální program pro elektronické podání (e_PCT).
Další informace je možné získat od příslušného přijímacího úřadu nebo na následující adrese: www.wipo.int/pct-safe/en/index.html

Kde podat přihlášku podle PCT?

Přihlašovatel, který si přeje podat mezinárodní přihlášku podle PCT, ji může podat u národního úřadu (který působí jako přijímací úřad) v zemi, jíž je občanem nebo v níž má pobyt nebo u Mezinárodního úřadu jako přijímacího úřadu..

Visegrádský patentový institut působí jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum pro přihlašovatele, kteří jsou občany jeho členských států, tj. České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky, nebo v nich mají pobyt.

Volbu, aby Visegrádský patentový institut působil jako orgán pro mezinárodní rešerši, je třeba vyznačit v žádosti u přijímacího úřadu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, Maďarského úřadu duševního vlastnictví, Patentového úřadu Polské republiky nebo Úřadu duševního vlastnictví Slovenské republiky. Přihlašovatel musí zvolený orgán uvést na příslušném místě odd. VII formuláře žádosti.

Dvoupísmenný kód pro Visegrádský patentový institut je XV.

Přihlašovatelé s pobytem v České republice: 

Další informace v českém jazyce jsou uvedeny na webu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

Přihlašovatelé s pobytem v Maďarsku:

Další informace v maďarském jazyce jsou uvedeny na webu Maďarského úřadu duševního vlastnictví

Přihlašovatelé s pobytem v Polsku:

Další informace v polském jazyce jsou uvedeny na webu Patentového úřadu Polské republiky

Přihlašovatelé s pobytem na Slovensku:

Další informace ve slovenském jazyce jsou uvedeny na webu Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum: Návrh, aby Visegrádský patentový institut působil jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, je třeba podat přímo u Institutu na následující adrese: viz kontaktní údaje.