Pravidla a Prováděcí předpis k PCT

Smlouva o patentové spolupráci, Prováděcí předpis a Administrativní směrnice podle PCT jsou k dispozici na webu WIPO – PCT Resources.

Průvodce PCT pro přihlašovatele (PCT Applicant's Guide)

Průvodce poskytuje podrobné informace o řízení podle PCT.

Svazek I obsahuje informace o mezinárodní fázi, které doplňuje celá řada příloh obsahujících související a podrobnější informace o smluvních státech a úřadech.

Svazek II Průvodce obsahuje obecné informace o národní fázi řízení podle PCT, po nichž následují národní kapitoly s konkrétnějšími informacemi o vstupu přihlášky do národní fáze a o vnitrostátních právních předpisech smluvních států.

Průvodce PCT pro přihlašovatele

Pokyny pro mezinárodní rešerši a průzkum podle PCT

Pokyny stanoví rámec, který je třeba dodržovat ve fázi mezinárodní rešerše a mezinárodního předběžného průzkumu.

Pokyny nemají závaznost právního textu, přihlašovatelé však mohou očekávat, že orgány pro mezinárodní rešerši budou zpravidla jednat v souladu s těmito Pokyny.

Pokyny pro mezinárodní rešerši a průzkum podle PCT