Poplatky

Poplatky za podání mezinárodní přihlášky

Poplatky za podání mezinárodní přihlášky (Hlava I PCT) se hradí přijímacímu úřadu příslušného národního úřadu VPI.

Poplatky za mezinárodní rešerši

Poplatky za mezinárodní rešerši (Hlava 1 PCT) se hradí přijímacímu úřadu příslušného národního úřadu VPI.

Platební údaje naleznete na:

Poplatky za mezinárodní předběžný průzkum

Poplatky za mezinárodní předběžný průzkum (Hlava II PCT) se hradí přímo Visegrádskému patentovému institutu jako orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

Platební údaje naleznete na našem webu.

Sazebník poplatků
Další informace týkající se poplatků PCT naleznete na webu WIPO.