Poplatek za stížnost

Přihlašovatel může podat stížnost, pokud nesouhlasí s výzvou k zaplacení dodatečného poplatku následující po rozhodnutí o nedostatku jednotnosti vynálezu učiněném během mezinárodní fáze PCT [buď během mezinárodní rešerše prováděné orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo během mezinárodního předběžného průzkumu prováděného orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum].

Stížnostní komise
Pravomoc posoudit stížnost má výhradně přezkumný orgán, Stížnostní komise, v souladu s pravidlem 40.2(c) až (e) či pravidlem 68.3(c) až (e) PCT, přičemž je třeba zaplatit poplatek za stížnost.

Stížnostní komise je odpovědná za rozhodování o stížnostech proti zaplacení dodatečného poplatku za mezinárodní rešerši či mezinárodní předběžný průzkum.

Stížnostní komise Visegrádského patentového institutu jako mezinárodní orgán je komise složená z technických průzkumových referentů z Visegrádského patentového institutu a vede ji stížnostní manažer.

Poplatek

Při podání stížnosti musí přihlašovatel zaplatit Visegrádskému patentovému institutu poplatek za stížnost.

Podání

Stížnost je třeba podat přímo u u národního Úřadu – pobočky Visegrádského institutu.