Lhůty pro zápis u určeného/zvoleného úřadu

Podrobné informace o lhůtách pro vstup do národní/regionální fáze prostřednictvím PCT jsou k dispozici na webu WIPO.

Podrobné informace o patentech získaných prostřednictvím PCT jsou k dispozici na webu WIPO.