Fáze řízení o PCT

Zpracování mezinárodní přihlášky

Řízení podle PCT se skládá z dvou hlavních fází, „mezinárodní fáze“ a „národní (či regionální) fáze“.

Mezinárodní fáze

Tato fáze se skládá ze čtyř hlavních kroků:

  1. podání mezinárodní přihlášky u národního úřadu / nebo Mezinárodního úřadu přihlašovatele a její zpracování přijímacím úřadem
  2. vypracování zprávy o mezinárodní rešerši a písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši
  3. mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky a souvisejících dokumentů Mezinárodním úřadem WIPO a jejich oznámení určeným a zvoleným úřadům, a
  4. možnost mezinárodního předběžného průzkumu, který je zakončen vypracováním mezinárodní předběžné zprávy o patentovatelnosti (Hlava II PCT) orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

Národní (či regionální) fáze

Národní či regionální fáze následuje po mezinárodní fázi řízení podle PCT a skládá se ze zápisu a zpracování mezinárodní přihlášky v jednotlivých zemích či regionech, v nichž přihlašovatel žádá o ochranu svého vynálezu.

PCT Flowchart (pdf, 333 kb)