Co je PCT?

Smlouva o patentové spolupráci (PCT) je mezinárodní smlouva spravovaná Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).  Systém PCT umožňuje žádat o patentovou ochranu vynálezu současně ve velkém počtu zemí podáním jediné „mezinárodní“ patentové přihlášky místo podávání několika samostatných národních či regionálních patentových přihlášek. Systém PCT zahrnuje 151 smluvních států (září 2016).

Udělování patentů spadá i nadále pod národní či regionální legislativu národních či regionálních patentových úřadů. Označuje se jako „národní fáze“.

V národní fázi jsou jednotlivé patentové úřady odpovědné za zpracování přihlášky v souladu se svými vnitrostátními patentovými zákony a za rozhodnutí o udělení patentové ochrany. Čas potřebný na toto zpracování se u jednotlivých patentových úřadů liší.

Výhody Smlouvy o patentové spolupráci
Přihlašovatelé a patentové úřady smluvních států těží z jednotných požadavků na formalitu, ze zpráv o mezinárodní rešerši, doplňkové mezinárodní rešerši a předběžném průzkumu a z centralizovaného mezinárodního zveřejnění.