Dokumenty a formuláře

Oficiální dokumenty

Dohoda o Visegrádském patentovém institutu (EN) (pdf, 523 kB)

Dohoda o Visegrádském patentovém institutu (CZ) (pdf, 340 kB)

Zásady ochrany osobních údajů (pdf, 433 kB)

Refundace rešeršního poplatku

Pokud VPI využije výsledky dřívější rešerše, vykonané některým z národních úřadů smluvních států PCT, případně dřívější mezinárodní rešeršní zprávy mezinárodního typu, vrátí 40% rešeršního poplatku.

V takovém případě musí přihlašovatel učinit následující kroky:

  • uvést na žádosti (formulář PCT/RO/101), že dřívější rešerše existuje a 
  • poskytnou dřívější zprávu, pokud již není k dispozici VPI nebo přijímacímu úřadu.

VPI při ukončení rešerše rozhodne o oprávněnosti vrácení 40% rešeršního poplatku. Kladné rozhodnutí oznámí přihlašovatelům při vydání rešeršní zprávy prostřednictvím vydání formuláře PCT/ISA/213 a současně přihlašovatelům zašle i formulář pro refundaci rešeršního poplatku (pdf, 136 kB). Přihlašovatelé poskytnou VPI své bankovní údaje zasláním vyplněného formuláře pro refundaci rešeršního poplatku na adresu sekretariátu VPI:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.

H-1081 Budapest, Hungary