Slovenská pobočka

Slovenská republika je stejně jako Česká republika nástupnickým státem bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, která přistoupila k PCT v roce 1991. Slovenská republika je smluvním státem PCT od 1. ledna 1993 a od tohoto dne Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky (ÚPV SR) plní své úkoly v rámci systému PCT jako přijímací úřad.