Česká pobočka

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou.

Historie ÚPV sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. ÚPV plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Bývalé Československo se stalo smluvním státem PCT 20. června 1991. Česká republika jako nástupnický stát uplatňuje PCT na svém území od 1. ledna 1993. ÚPV plní úkoly v rámci PCT jako přijímací úřad působící v České republice.