VPI

Visegrádský patentový institut (VPI), který zahájil činnost 1. července 2016, je mezivládní organizací pro spolupráci v oblasti patentů, kterou zřídily čtyři země Visegrádské skupiny: Česká republika, Maďarsko, Polská republika a Slovensko (země V4).

VPI byl ustanoven jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) za účelem dosažení širokého spektra důležitých cílů na různých úrovních (globální, evropské, regionální a národní).

VPI vyplňuje teritoriální mezeru v rámci globálního systému PCT tím, že působí jako mezinárodní orgán pro střední a východní Evropu. Stojí za povšimnutí, že v rámci WIPO byla skupina středoevropských a pobaltských států jedinou regionální skupinou, v níž neexistuje fungující mezinárodní orgán podle PCT. VPI rovněž doplní chybějící článek v síti evropských orgánů PCT.  Jeho účelem je tedy podporovat rozvoj a zvyšovat užitečnost systému PCT tím, že k již existujícím kompetentním zdrojům přibudou další, především pokud jde o region, který v současné době nemá svůj vlastní mezinárodní orgán.

Struktura VPI navazuje na již existující úspěšný model v podobě Nordického patentového institutu. Správu VPI jako mezivládní organizace tedy zajišťuje její správní rada tvořená zástupci smluvních států, zatímco sekretariát VPI, který vede ředitel, je odpovědný za organizaci, řízení každodenní činnosti a administrativní podporu práce VPI.

Sekretariát VPI


Sekretariát VPI, který vede ředitel, je odpovědný za organizaci, řízení každodenní činnosti a administrativní podporu práce VPI. Sekretariát a ředitel působí jako styčný bod VPI ve vztahu ke všem externím subjektům, včetně Mezinárodního úřadu WIPO, národních úřadů působících v roli přijímacích úřadů a případných dalších mezinárodních partnerů a uživatelů služeb VPI souvisejících s patenty.