Sekretariát VPI

Sekretariát VPI, který vede ředitel, je odpovědný za organizaci, řízení každodenní činnosti a administrativní podporu práce VPI. Sekretariát a ředitel působí jako styčný bod VPI ve vztahu ke všem externím subjektům, včetně Mezinárodního úřadu WIPO, národních úřadů působících v roli přijímacích úřadů a případných dalších mezinárodních partnerů a uživatelů služeb VPI souvisejících s patenty.