Archiv aktualit

Slavnostní konference k 5. výročí 

Visegrádského patentového institutu 

7. července 2021

Posláním Visegrádského patentového institutu (VPI) je pomáhat inovativním podnikům, univerzitám, výzkumným institucím a jednotlivým vynálezcům v regionu střední a východní Evropy získat patentovou ochranu v zahraničí a bezpečně vstoupit na mezinárodní trh.

 

U příležitosti 5. výročí fungování a za účelem zvýšení povědomí o systému PCT mezi uživateli inovačního ekosystému v našem regionu uspořádal VPI on-line konferenci s podporou Ministerstva pro inovace a technologie a Maďarského národního úřadu pro výzkum, vývoj a inovace.

Kliknutím sem (pdf, 416 kB) se dozvíte více.


Vítáme naše srbské uživatele – Memorandum o porozumění podepsané mezi Úřadem duševního vlastnictví Srbska a Visegrádským patentovým institutem

Memorandum o porozuměná (MoU) bylo podepsáno mezi Úřadem duševního vlastnictví Srbska (IPOSR) a Visegrádským patentovým institutem (VPI). Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví byl o tomto kroku v červenci 2020 řádně vyrozuměn.

IPOSR v MoU prohlašuje, že je VPI příslušným orgánem pro mezinárodní rešerši (ISA) a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (IPEA) pro mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráce (PCT) srbskými občany a místními obyvateli (srbskými uživateli).

Jmenování VPI jako ISA a IPEA pro srbské uživatele je pro nás velkou ctí. Očekává se, že toto MoU může pomoci srbským uživatelům v rozvoji průmyslu založeném na znalostech a inovaci v Srbsku a mohlo by mít pozitivní dopad na zapojení výzkumných institucí a univerzit do inovačního ekosystému v regionu. MoU navíc otevírá novou oblast spolupráce, která může dále posílit již existující systém a dobré vztahy úřadů průmyslového a duševního vlastnictví našeho regionu.

MoU vstupuje v platnost dne 1. září 2020. Od tohoto dne si mohou srbští uživatelé vybrat pro své mezinárodní přihlášky PCT Visegradský patentový institut jako ISA a IPEA. 

Těšíme se na mezinárodní patentové přihlášky od našich srbských uživatelů!


POZVÁNKA

U příležitosti oslavy 5. výročí zahájení své činnosti 

pořádá Visegradský patentový institut

online odbornou konferenci 

dne 7. července 2021. 

Přizvaní odborníci působí v nejrůznějších ekonomických a akademických oblastech, tudíž jsou schopni přednést případové studie a vést diskuse u kulatého stolu o tématech týkající se PCT. Účastníci online setkání mohou získat cenný vhled do procesu mezinárodních patentových přihlášek prostřednictvím systému PCT a získat užitečné a praktické tipy o úspěšných patentových strategiích.

Více informací: https://www.vpi.int/index.php/cz/vpi5-konference