VPI

Novinky na webových stránkách

Dohoda o sídle ratifikována jednomyslným rozhodnutím

21. června 2022

Je nám ctí oznámit, že návrh zákona o dohodě o sídle mezi Maďarskem a Visegrádským patentovým institutem byl dnes jednomyslným rozhodnutím schválen maďarským parlamentem.

Děkujeme paní Eszter Vitályos, náměstkyni ministerstva kultury a inovací, která návrh zákona v maďarském parlamentu představovala, a všem kolegům, kteří k tomuto významnému úspěchu přispěli.

Více informací

Doporučené novinky

 Maďarský parlament jednomyslným rozhodnutím schválil návrh zákona o dohodě o sídle mezi Maďarskem a Visegrádským patentovým institutem.

 

Mezi Mezinárodním visegrádským fondem a Visegrádským patentovým institutem bylo podepsáno memorandum o porozumění

Petr Mareš, výkonný ředitel Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) a Johanna Stadler, ředitelka Visegrádského patentového institutu (VPI) podepsali 23. února v sídle VPI Memorandum o porozumění (MoU).

Prostřednictvím memoranda o porozumění mají obě instituce v úmyslu zintenzivnit společné úsilí o zvýšení povědomí o patentování a zejména o mezinárodním patentovém systému. IVF a VPI plánují organizovat výměny odborníků a konzultace a zavádět různé nové pobídky a granty, zejména pro vynálezce a malé a střední podniky v regionu.

VPI je pevně odhodlán podporovat užší spolupráci mezi občany a inovativními podniky, výzkumnými ústavy a univerzitami zemí Visegrádské skupiny s cílem usnadnit společnou tvorbu a využívání vynálezů. Memorandum o porozumění s IVF je neocenitelným nástrojem na podporu tohoto úsilí.


VPI s potěšením oznamuje, že návrh dohody o sídle mezi Maďarskem a VPI byla jménem maďarské vlády podepsána panem Tiborem Gulyásem, náměstkem státního tajemníka Ministerstva inovací a technologií, a jménem VPI paní Johannou Stadler, ředitelkou. Dohoda o sídle vstoupí v platnost po schválení maďarským parlamentem a bude upravovat důležité prvky každodenního provozu VPI v Maďarsku.

Jménem Visegrádského patentového institutu bychom rádi vyjádřili vděčnost za tuto výjimečnou podporu z naší hostitelské země, Maďarska.


DŮLEŽITÁ INFORMACE

K 17. lednu 2022 se změnilo číslo účtu Visegrádského patentového institutu. Veškeré budoucí platby provádějte na následující číslo bankovního účtu:

Jméno majitele účtu: Visegrádský patentový institut

Banka: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapešť, Váci út 116-118.

IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000

SWIFT kód: UBRTHUHB

Aktualizujte si prosím své záznamy a ujistěte se, že vaše budoucí platební údaje jsou správné.


Prominutí zmeškání lhůt způsobených pandemií COVID-19

Visegrádský patentový institut (VPI) přejímá interpretaci současné situace týkající se pandemie COVID-19, kterou přijal Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V souladu s doporučeními WIPO považuje VPI tuto pandemii za „přírodní pohromu“, a proto vyhoví žádostem o prominutí zmeškání lhůt podle pravidla  82quater.1 PCT.  Žadatelé nejsou povinni předkládat k žádostem podle pravidla 82quater 1 PCT další důkazy o narušení způsobeném pandemií.

 
Budapešť, 23. dubna 2020