VPI

DŮLEŽITÁ INFORMACE

K 17. lednu 2022 se změnilo číslo účtu Visegrádského patentového institutu. Veškeré budoucí platby provádějte na následující číslo bankovního účtu:

Jméno majitele účtu: Visegrádský patentový institut

Banka: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapešť, Váci út 116-118.

IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000

SWIFT kód: UBRTHUHB

Aktualizujte si prosím své záznamy a ujistěte se, že vaše budoucí platební údaje jsou správné.


 

Slavnostní konference k 5. výročí 

Visegrádského patentového institutu 

7. července 2021

Posláním Visegrádského patentového institutu (VPI) je pomáhat inovativním podnikům, univerzitám, výzkumným institucím a jednotlivým vynálezcům v regionu střední a východní Evropy získat patentovou ochranu v zahraničí a bezpečně vstoupit na mezinárodní trh.

 

U příležitosti 5. výročí fungování a za účelem zvýšení povědomí o systému PCT mezi uživateli inovačního ekosystému v našem regionu uspořádal VPI on-line konferenci s podporou Ministerstva pro inovace a technologie a Maďarského národního úřadu pro výzkum, vývoj a inovace.

Kliknutím sem (pdf, 416 kB) se dozvíte více.


Prominutí zmeškání lhůt způsobených pandemií COVID-19

Visegrádský patentový institut (VPI) přejímá interpretaci současné situace týkající se pandemie COVID-19, kterou přijal Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V souladu s doporučeními WIPO považuje VPI tuto pandemii za „přírodní pohromu“, a proto vyhoví žádostem o prominutí zmeškání lhůt podle pravidla  82quater.1 PCT.  Žadatelé nejsou povinni předkládat k žádostem podle pravidla 82quater 1 PCT další důkazy o narušení způsobeném pandemií.

 
Budapešť, 23. dubna 2020