VPI

Prominutí zmeškání lhůt způsobených pandemií COVID-19

Visegrádský patentový institut (VPI) přejímá interpretaci současné situace týkající se pandemie COVID-19, kterou přijal Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V souladu s doporučeními WIPO považuje VPI tuto pandemii za „přírodní pohromu“, a proto vyhoví žádostem o prominutí zmeškání lhůt podle pravidla  82quater.1 PCT.  Žadatelé nejsou povinni předkládat k žádostem podle pravidla 82quater 1 PCT další důkazy o narušení způsobeném pandemií.

 
Budapešť, 23. dubna 2020


Visegrádský patentový institut (VPI), který zahájil činnost 1. července 2016, je mezivládní organizací pro spolupráci v oblasti patentů, kterou zřídily čtyři země Visegrádské skupiny: Česká republika, Maďarsko, Polská republika a Slovensko (země V4).

VPI byl ustanoven jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) za účelem dosažení širokého spektra důležitých cílů na různých úrovních (globální, evropské, regionální a národní).

VPI vyplňuje teritoriální mezeru v rámci globálního systému PCT tím, že působí jako mezinárodní orgán pro střední a východní Evropu. Stojí za povšimnutí, že v rámci WIPO byla skupina středoevropských a pobaltských států jedinou regionální skupinou, v níž neexistuje fungující mezinárodní orgán podle PCT. VPI rovněž doplní chybějící článek v síti evropských orgánů PCT.  Jeho účelem je tedy podporovat rozvoj a zvyšovat užitečnost systému PCT tím, že k již existujícím kompetentním zdrojům přibudou další, především pokud jde o region, který v současné době nemá svůj vlastní mezinárodní orgán.

Struktura VPI navazuje na již existující úspěšný model v podobě Nordického patentového institutu. Správu VPI jako mezivládní organizace tedy zajišťuje její správní rada tvořená zástupci smluvních států, zatímco sekretariát VPI, který vede ředitel, je odpovědný za organizaci, řízení každodenní činnosti a administrativní podporu práce VPI.